Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354320 Bezoekers

 23 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Indische Comptabiliteitswet.

De Indische Comptabiliteitswet werd vastgesteld bij de wet van 23 April 1864 (Indisch Staatsblad 106) en sindsdien herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld. De tekst van de herziene wet is opgenomen in Indisch Staatsblad 1925 No. 448.
De comptabiliteitswet handelt over de rechtspersoonlijkheid van Ned.-Indië en de wijze van beheer en verantwoording van de Ned.-Indische geldmiddelen alzo van de begroting en het begrotingsbeheer, de ontvangsten en uitgaven en de verevening daarvan, als mede over de verantwoording van de geldmiddelen en de begrotingsrekening en tenslotte over de Algemene Rekenkamer (Zie aldaar).


Creatie datum: 14/12/2018 12:43
Categorie: - I
Pagina gelezen 648 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië