Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354412 Bezoekers

 29 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Koninklijke Nederlandse Vereniging „Onze Vloot”.

Het hoofdbestuur van deze vereniging zetelt te ’s-Gravenhage, het centraal bestuur van de afdelingen in Oost-Azië is gevestigd te Batavia. Deze vereniging, opgericht 26 mei 1906, niet vertegenwoordigend enige staatkundige of godsdienstige richting en van oordeel, dat het algemeen belang en de welvaart van de volkeren dringend vereist een internationale, voor allen bindende regeling, waardoor de verhoudingen tussen de beschaafde staten uitsluitend door het recht beheerst en een duurzame vrede verzekerd wordt, stelt zich ten doel om, zolang zo’n regeling niet  tot stand is gekomen, in het nationaal belang de instandhouding te bevorderen van een voor de bescherming van de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden nodige en op de sympathie van de natie steunende zeemacht en daartoe bij alle Nederlandse onderdanen het besef aan te kweken en te versterken, dat -vooralsnog - een zo krachtig mogelijke Nederlandse zeemacht onmisbaar is als waarborg voor de eerbiediging van ons onafhankelijk volksbestaan en voor het behoud van het grondgebied van het Rijk in en buiten Europa.


Creatie datum: 15/01/2020 10:50
Categorie: - K
Pagina gelezen 661 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië