Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19433732 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Laboratoria.

 1. De botanische laboratoria van ’s Lands plantentuin, ressorterend onder het departement van economische zaken. Het hoofd is belast met het algemeen biologisch en fysiologisch onderzoek van de tropische flora. Onder zijn beheer staan:
  1. het Treub-laboratorium te Buitenzorg dat gelegenheid biedt aan niet aan het departement verbonden natuuronderzoekers om aldaar werkzaam te zijn. Tal van buitenlandse natuuronderzoekers komen in het vreemdelingenlaboratorium werken;
  2. het laboratorium van de bergtuin te Tjibodas, met logeergebouw, dat bestemd is voor de studie van het tropische oerbos en de bergflora.
 2. Het zoölogisch museum en laboratorium te Buitenzorg, eveneens tot ’s Lands plantentuin behorend.
 3. De laboratoria voor materiaalonderzoek te Bandoeng, ressorterend onder het departement van verkeer en waterstaat. Ook ten behoeve van andere takken van dienst, van lokale raden en van particulieren kunnen tegen tarief prijs onderzoekingen worden gedaan.
 4. De paleontologische, petrografische, scheikundige en geologische laboratoria te Bandoeng van de opsporingsdienst van de dienst van de mijnbouw (departement van economische zaken).
 5. Het scheikundig laboratorium van het algemeen proefstation voor de landbouw te Buitenzorg (departement van economische zaken) verricht de scheikundige onderzoekingen, welke door de andere afdelingen van het algemeen proefstation en de landbouwvoorlichtingsdiensten verlangd worden (analyses van meststoffen voor de proefvelden of voor de inheemse landbouw, analyses van planten en plantaardige producten).
 6. Het plantkundig laboratorium van zojuist genoemd proefstation, dat speciale plantkundige onderzoekingen verricht als b.v. over bloembiologie en plantenfysiologie.
 7. Het microbiologisch laboratorium, ook van genoemd proefstation, houdt zich in de eerste plaats bezig met de bestudering van de bodembacteriologie en verder van andere microbiologische vraagstukken van landbouwkundige aard, met uitzondering van die, welke op plantenziektekundig gebied liggen.
 8. De geneeskundige laboratoria van de dienst van volksgezondheid (departement van Onderwijs en Eredienst),
  1. het centraal geneeskundig laboratorium te Batavia. Dit bestaat uit 2 afdelingen: een bacteriologische afdeling voor hygiëne, bacteriologie en parasitologie, pathologie, farmacodynamie, tropenfysiologie en malariabestrijding; een scheikundige afdeling voor farmacie, farmacologie, toxicologie, chemie en biologie. Tot de werkkring van het laboratorium behoort: het bestuderen van in de tropen voorkomende ziekten, de oorzaken, verspreiding, voorkoming en bestrijding; het geven van leergangen in tropische ziekten en de voorkoming en bestrijding; het onderzoek van pathologische preparaten; het verstrekken van adviezen op geneeskundig en hygiënisch gebied; het verrichten van microscopische, biologische en scheikundige onderzoekingen in het belang van justitie; het verrichten van scheikundige en farmaceutische onderzoekingen en het onderzoek naar de aard van de voedingsmiddelen in de archipel. Opleiding van chemisch analist, bacteriologisch analist en voor controleur voor de volksgezondheid heeft plaats aan dit (centraal) geneeskundig laboratorium;
  2. Afdelingslaboratoria zijn te Soerabaja, Makassar en Semarang.
 9. Het fythochemisch laboratorium van ’s Lands plantentuin te Buitenzorg (departement van economische zaken ) voor het fytochemisch onderzoek van de plantenstoffen in Ned.-Indië.
 10. Het laboratorium voor het onderzoek van de zee, te Batavia eveneens tot ’s Lands plantentuin behorend, is belast met het algemeen biologisch, fysiologisch en oceanografisch onderzoek van de zeeën van de Indische archipel. Aan het laboratorium is verbonden een aquarium, dat tegen betaling voor het publiek toegankelijk is. Het is een bezoek meer dan waard.
 11. Het analyselaboratorium, te Buitenzorg van de afdeling nijverheid van het departement van economische zaken. Dit verricht onderzoekingen ten behoeve van industrie, cultuur en handel.
 12. Laboratoria van de afdeling nijverheid boven genoemd:
  1. een laboratorium voor het hoofd en de hem toegevoegde nijverheidsconsulenten;
  2. een laboratorium en werkplaats voor onderzoekingen en verstrekken van voorlichting in het belang van de steen- en pannenbakkerij;
  3. een dergelijke inrichting ten dienste van de leerlooierij. De instellingen geven gelegenheid tot het ontvangen van praktisch onderricht.

Creatie datum: 26/02/2020 10:16
Categorie: - L
Pagina gelezen 667 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië