Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18391647 Bezoekers

 3 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Jeugdzorg.

De zorg voor wezen en verlaten kinderen gaat uit van particuliere inrichtingen; in verschillende gevallen moest de overheid in deze crisistijd haar steun verminderen.
In dringende gevallen echter kon bijna steeds worden bijgesprongen door het toekennen van een aandeel in een van de grote geldloterijen.

Civielrechtelijke dwangopvoeding.
In 1931 werd van gouvernementswege ƒ 67.000 subsidie toegekend voor de kosten van verpleging van de minderjarigen, waarvan ouders of voogden door de rechter ontzet of ontheven waren uit de ouderlijke macht of voogdij.
In genoemd jaar werd een commissie ingesteld tot bestudering van de maatregelen welke van overheidswege dienen te worden genomen tot herziening van de kinderwetgeving in Ned.-Indië.
Het instituut van de gouvernements-pupillen werd in 1931 opgeheven, omdat  het overbodig geworden was.
De reeds aangewezen pupillen blijven als zodanig verzorgd; in 1931 werd ruim ƒ 97.000 subsidie verleend.


Creatie datum: 26/03/2020 10:57
Categorie: - L
Pagina gelezen 269 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië