Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18151462 Bezoekers

 18 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Mandailing (Groot en Klein),

Oeloe en Pakantan, onderafdeling van de afdeling Padangsidimpoean, residentie Tapanoeli, onder een Controleur B.B. met standplaats Hoetanopan.
De onderafdeling bestaat uit de koeria’s: Kotosiantar,
Panjaboengantonga, Panjaboengandjoeloe, Goenoeng-toea, Pidoli Boekit, Goenoeng-baringin, Maga, Manambin, Tambangan, Kotanopan, Tamiang, Pakantanboekit, Pakantanlombang en Hoeloe.
Zij telt ruim 81.000 inwoners, waaronder 16 Europeanen en 116 Chinezen.
Het gebied wordt doorstroomd door de Batang Gadis (Groot-Mandailing). Klein-Mandailing is bergachtig en gezond.
De hoogste top is de Sorik Merapi (2145 m.), de nog hogere
Goenoeng Malintang (2262 m.) ligt gedeeltelijk aan Sumatra’s westkust.
De inheemse bevolking, de Mandailingers zijn Bataks (zie aldaar).
Voor de Orang Loeboe, zie aldaar, eveneens de Oeloe’s.
De bevolking belijdt grotendeels de Islam en bestaat verder uit heidenen en een klein aantal Christenen.
De hoofdcultuur is die van rijst, hoofdzakelijk geteeld op sawa’s.
De hoofdplaats Hoetanopan, met een koel klimaat is gelegen aan de grote transportweg van Padang naar Medan.
Andere plaatsen van belang zijn Panjaboengan en aan de kust Natal.


Creatie datum: 18/06/2020 08:20
Categorie: Index encyclopedie - M
Pagina gelezen 92 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië