Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19352694 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Mataram,

  1. Sjiwaitisch rijk in Midden-Java, met hoofdplaats Medang, gesticht omstreeks 900 van onze jaartelling. De sjiwaitische tempelgroep Lara-Djonggrang en de Boeddhistische tempelgroep Ploasan (deze beide godsdienstige richtingen bestonden op vreedzame wijze naast elkaar) dateren uit die tijd van dit rijk. In 928 werd dit gebied als centrum verlaten en vestigden de vorsten zich in Kediri.
  2. Het bekende Islamitische rijk Mataram is ontstaan uit Madjapait (zie aldaar) ; in 1575 maakte de regent van Mataram (Soetowidjojo) zich onafhankelijk en wist zijn gezag te vestigen over Demak, Padjang, Kediri en andere rijkjes. Toen de Nederlanders in de archipel kwamen was Mataram een van  beide grote rijken (het andere was Bantam) op Java. De panembahan van Mataram (Sepati) had het grootste deel van Java, naast Madoera onder zijn gezag. In 1755 werd het door de O.I. Compagnie verdeeld in de beide, thans nog bestaande rijken Soerakarta en Jogjakarta. De afdeling Mataram in laatstgenoemd gebied is bij de invoering van de bestuurshervorming opgeheven. Zie ook onder Java.
  3. hoofdplaats der afdeling Lombok en van de onderafdeling West-Lombok, naast het gelijknamig district, van de residentie Bali en Lombok. Vóór de laatste Lombok-oorlog was het het vorstendom Mataram op dat eiland (zie Lombok) hetwelk het hele eiland beheerste. Verschillende plaatsjes in de archipel heten Mataram.

Creatie datum: 18/06/2020 09:05
Categorie: - M
Pagina gelezen 558 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië