Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18355739 Bezoekers

 17 Bezoekers online

Indische culturele agenda / kalender
rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Mentawai-Eilanden,

onderafdeling van de afdeling Padang, residentie Sumatra’s Westkust, onder een officier van de infanterie met de titel gezaghebber met standplaats Moearasiberoet.
De onderafdeling telt ruim 27.000 inwoners, waaronder een 30-tal Europeanen en 70 Chinezen.
De eilanden waaruit deze onderafdeling bestaat zijn Sibéroet,
Sipora (waartussen de Zeebloemenstraat), Noord Pagai (tussen dit eiland en Sipora, Straat Sipora) en Zuid Pagai, alle met omliggende eilanden.
De beide laatstgenoemde eilanden met omliggende eilanden heten de Nassau-eilanden.
De grote eilanden zijn aan de westzijde rotsachtig en aldaar nagenoeg ontoegankelijk.
De Mentawaiers zijn nog onbeschaafd, zeer primitief gekleed, belijden een primitief heidendom en wijken af van de Maleiers op de vasten wal van Sumatra.
Zij hebben ook een eigen taal, het Mentawaisch.
Men onderscheidt twee typen.
Aan de strand-kampongs is men wat geciviliseerder, ook de huizenbouw is daar beter, ja, zelfs veelal goed.
Het is moeilijk een behoorlijk contact met hen te krijgen en hen te beschaven voornamelijk door het daar zéér in zwang zijnde taboe (pali, pemali, pantang), waardoor zowat alles is verboden en zij tegenover alles en nog wat afwijzend staan.
Zij leven van jacht en visvangst.
Hun voornaamste wapen is pijl en boog die men elders in het westen van de archipel niet aantreft, hun hoofdvoedsel sagoe.
Ook de Mentawaiers waren koppensnellers.
De Rheinische Missionsgesellschaft is sedert een 30-tal jaren werkzaam op Noord-Pagai (nabij Sawangtoengkoe) doch heeft om bovengenoemde reden weinig succes.
Om het gehele eiland Siberoet loopt langs het strand een weg en ook op de andere grote eilanden zijn wegen aangelegd.
De gezaghebber, tevens commandant van de militaire bezetting bezoekt de hoofdeilanden geregeld terwijl geregeld wordt gepatrouilleerd.
Tenzij lonende exploitatie van mineralen (n.f. heeft de Bataafse Petroleum Maatschappij een concessie op Poelau Sibéroet) mogelijk is, schijnt het dat de eilanden weinig toekomst hebben.


Creatie datum: 18/06/2020 09:21
Categorie: - M
Pagina gelezen 157 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië