Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18153653 Bezoekers

 24 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Oliën (Etherische of Vluchtige).

Deze worden uit de plantendelen welke ze bevatten door destillatie of koken gekregen.
In de archipel is het belangrijkste product op dit gebied de
citronellaolie, bereid uit de séréh, een grassoort.
De sëréh-cultuur behoorde tot de weinige cultures     die nog in 1931 rendabel waren.
De prijzen bleven op peil en bedroegen in dat jaar ƒ 2 en ƒ 2.50 per kg. De export van citronellaolie uit Java bedroeg in 1931 — 886 ton tegen 862 ton in 1929.
De overige etherische oliën zijn voor Ned.-Indië van weinig belang.
De export van Kenangarolie uit Java bedroeg in 1931 - 9 ton, tegen 16 ton in 1929.
De uitvoer van Kajoepoetiholie uit de buitengewesten beliep in die jaren respectievelijk 67 ton en 87 ton.
De Makassar-prijzen van dit artikel daalden van ƒ 190 tot ƒ 145 per
100 kg.
De uitvoer van patchouli-blad (westkust van Atjeh) bedroeg in 1931 - 638 ton en in 1929 - 856. Ook hiervan daalden de prijzen.

Katjangolie
wordt bereid uit de zaden van de aardnoot (zie aldaar).
Van meer belang is de klapperolie (zie Kalapa).
De uitvoer hiervan naar het buitenland bedroeg in 1931, 4424 ton (van 1000 l.) tegen 34.433 in 1929 en ruim 16.000 ton in 1930.

Palmolie
of palm-vet wordt bereid uit het vruchtvlees van de oliepalm, welks cultuur zich in het laatste decennium snel uitbreidde.
De laatste jaren zijn de prijzen van het product echter sterk gedaald: in 1928 bedroeg de gemiddelde prijs per ½ kg. ƒ35.80, in november 1931
ƒ 8.80.
De olieproductie bedroeg in 1931 bijna 65.000 ton, in 1929 bijna 36.000 ton.
Het wetenschappelijk onderzoekingswerk voor deze cultuur heeft plaats door het A.V.R.O.S.-proefstation te Medan.


Creatie datum: 16/11/2020 08:58
Categorie: - O
Pagina gelezen 14 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië