Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Bandung adresboek

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 18107355 Bezoekers

 2 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://www.indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Ontginning.

De ontginning van woeste gronden geschiedt om die geschikt te maken voor beplanting, voor bewoning of een ander gebruik van de grond.
Is de grond bedekt met bos dan wordt eerst het struikgewas weggekapt en verbrand en worden de grotere bomen omgekapt.
Meestal laat men de wortels van de bomen maar in de grond zitten, omdat de verwijdering daarvan teveel arbeid zou vorderen.
Op de duur vergaan die wortels en de resten van de bomen dan vanzelf.
Het hout van de bomen kan meestal slechts ten dele nuttig worden gebruikt.
De verdere bewerking van het terrein hangt dan van verschillende omstandigheden af.
Is het terrein vlak en bestemd voor de aanplant van overjarige gewassen, dan kan op het schoongemaakte terrein dikwijls spoedig tot de aanplant worden overgegaan, zo nodig door het maken van plantkuilen.
Is het terrein hellend, dan zal men het min of meer moeten terrasseren om afspoeling van de bouwkruin te voorkomen.
Bij Inlandse ontginningen wordt die aanleg van terrassen vaak op onvoldoende wijze uitgevoerd met het gevolg dat de gronden dan spoedig uitgeput zijn.
Vooral in de Buitengewesten past de Inlandse bevolking nog op vele plaatsen roofbouw toe.
Zij ontgint een stuk grond, verbouwt daarop enkele jaren een aanplant en verlaat de grond dan weer om op een andere plaats opnieuw te gaan ontginnen.
Het bestuur tracht een dergelijke roekeloze verspilling van bouwgrond tegen te gaan, doch gewoonlijk niet met veel succes.
Na afloop van de ontginning door een grote landbouwonderneming worden plaatsen afgezonderd voor het emplacement, wegen worden getraceerd en aangelegd, afvoerleidingen gegraven enz.


Creatie datum: 16/11/2020 10:11
Categorie: - O
Pagina gelezen 31 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië